Ve? o LD Prestranek

Anketa

Kateri letni ?as vam najbolj ugaja za lov?
 

PrijavaVabilo na temo upravljanja in gospodarjenja z jelenjadjo
Četrtek, 07 November 2013 08:06

V skladu z letnim programom dela OZUL-a LUO Notranjske bo izvedeno predavanje na temo upravljanja in gospodarjenja z jelenjadjo in sicer na dveh lokacijah:

19. 11. 2013 ob 18,00 v ve?namenski dvorani novega Gasilskega doma Begunje (nasproti osnovne ole v Begunjah), Begunje 28, Begunje pri Cerknici,

20. 11. 2013 ob 18,00 v sejni dvorani olskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna.

Predavanje bo izvedel prof. dr. Klemen Jerina, lepo vabljeni.

Lovski pozdrav.

 
Obvestilo o akciji cepljenja lisic proti steklini - jesen 2013
Torek, 01 Oktober 2013 05:51

 
Četrtek, 08 Avgust 2013 10:22

Kot vsako leto, je tudi letonje leto v nedeljo, 7.julija 2013 Turisti?no drutvo Postojna priredilo Furmanski praznik. Ob 22.obletnici praznika je k sodelovanju povabilo Zvezo lovskih drutev, lovske druine in drutva Brkini, Kras in Notranjske.

Lovska druina Prestranek se je kot lanskoletni zmagovalec (Ivan Vidmar in Anton krlj) vabilu z veseljem odzvala in se pomerila z ostalimi druinami v kuhanju lovskega golaa. Sodelovalo je est lovskih druin in kinoloko drutvo Postojna.

Letonje leto sta nao Lovsko druino Prestranek zastopala nova kuharska mojstra Franko Bole in Danimir uni?.Uvrstila sta se na odli?no 4.mesto. Po odzivu obiskovalcev in praznem kotli?ku je bil gola zelo dober.

Upravni odbor Lovske druine Prestranek se zahvaljuje kuharjema za udelebo na Furmanskem prazniku in odli?no opravljeno delo. Sodelovanje pripomore k prepoznavnosti LD Prestranek.

Slike si lahko ogledate v FOTOGALERIJI (klikni tukaj).

 

Divji prai? je kot vrsta divjadi sestavni del naravnega okolja v prostoru v katerem sobivamo. Upravljavci lovi? so s koncesijsko pogodbo obvezani za izvajanje vseh ukrepov upravljanja z divjadjo (odvzema in varstva) z namenom zagotovitve soitja med divjadjo in ljudmi in za zagotovitev trajnostne rabe naravnih virov.

Na viino kod vpliva ponudba hrane v naravnem ivljenjskem okolju divjadi, predvsem ugodne letine gozdnega obroda. Posredni vplivi pa so odvisni tudi od vremenskih razmer predvsem od trajanja poletnih sunih obdobij ter za?etka in trajanja snene odeje v zimskem obdobju. Na splono je bilo preteklo leto siromano z naravno hrano ter pogostimi ekstremnimi vremenskimi nihanji, zlasti dolgotrajnim trajanjem sunega obdobja v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih. Zato se je obseg kod po divjem prai?u, kljub pove?anem odvzemu v letu 2012 nekoliko pove?al. Dejstvo je, da je divji prai? zelo prilagodljiva in impulzivna ivalska vrsta, katera hitro reagira na spremembe v okolju ter izvedene ukrepe.

V spomladanskem obdobju so se na podro?ju Orehka sanirale ve?je povrine travnikov, ki so jih pokodovali divji prai?i in sicer je bilo izpeljanih ve? prostovoljnih delovni akcij z brananjem in mul?enjem travinj ter sejanjem travne meanice. Glede na stanje travinj v zgodnjem poletnem obdobju ocenjujemo, da je sanacija travne rue v popolnosti uspela in je zagotovljen 100 % na?rtovani obseg odkosa trave.

Lastniki kmetijskih zemlji? v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu na primeren na?in kod dober gospodar naredijo vse potrebno, da obvarujejo svoje premoenje pred nastankom kode (predvsem pravilna in ustrezna ograditev ter za?ita polj?in). V ta namen uporabljajo ustrezna za?itna sredstva, ki jim jih zagotovimo in izvajajo druge predpisane ukrepe za prepre?evanje kode po divjadi.

Opaamo, da se s pravilno in pravo?asno uporabo ustreznih za?itnih sredstev kode po divjem prai?u u?inkovito prepre?i. Poleg opisanega se za prepre?itev kod po divjem prai?u, izvajajo vsi ostali ukrepi dolo?eni v Letno lovsko upravljavskem na?rtu lovi?a.

 


Stran 7 od 7
free pokerfree poker

Iskanje

Lovska druina Prestranek
Ulica padlih borcev 7

6258 Prestranek

© 2013 LD Prestranek. Vse pravice pridržane. All rights reserved. Fotografije in teksti na spletni strani so avtorsko delo, zato je njihova uporaba brez predhodnega dovoljenja avtorjev prepovedana.